Seller, verileri önlemek ve yönetmek için bir müttefik haline gelir - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Seller, verileri önlemek ve yönetmek için bir müttefik haline gelir - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Burada iklim olaylarının kentsel alanlar, altyapılar ve tarihi varlıklar üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler gerçek zamanlı olarak toplanıyor ve işleniyor Google, birkaç aylığına İtalya dahil bazı Avrupa coğrafi bölgelerini de bünyesine katan FloodHub platformu aracılığıyla sel riskini 7 gün öncesine kadar raporlamayı hedefliyor Harita, AB’nin 14 binden fazla bölgesinin ciddi sel riski altında olduğunu gösteriyor Bir başka kullanışlı harita ise Legambiente tarafından oluşturulan CittàClima haritasıdır

Veri sıkıntısı yok ama iyi kullanılması gerekiyor

Teknolojinin risk yönetimi çözümlerinde çıtayı nasıl yükselttiğine dair pratik gösterimler Amaç, İtalyan topraklarında neler olup bittiğini anlamak için şehirlerdeki iklim riskinin haritasını çıkarmak ve mümkün olduğunda iklim süreçlerinin hızlanması ile İtalyan topraklarındaki yerleşim veya altyapı faktörleriyle bağlantılı sorunlar arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır


Sel ve su baskınları ne yazık ki bugünlerde İtalya’da da yaşanıyorgenel-18

Raporun bildirdiği gibi, “Toplam arazi tüketiminin %13’ü (yaklaşık 900 hektar) orta derecede hidrolik tehlike altındaki alanlara düşüyor ve aynı zamanda nüfusun hidrojeolojik riske maruz kalmasını da etkiliyor IDC Government Insights’ın araştırma direktörü Max Claps’in belirttiği gibi: “Kısa vadeli şoklara karşı dayanıklılık bir zorunluluktur” Ancak çoğu zaman hâlâ hazırlıksız yakalanırız suyu emme yeteneği azalır Su, çoğu zaman insan hayatı açısından en maliyetli felaket olaylarından bazılarını beraberinde getirir, ancak aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açar ve açıkça ağır ekonomik hasara neden olur Ve büyük ya da küçük şehirler yüksek oranda maruz kalan bölgelerdir Yalnızca iklim krizinin neden olduğu etkilerden değil, aynı zamanda – Nature’da yakın zamanda yayınlanan bir makalenin de vurguladığı gibi – kentleşme modelleriyle bağlantılı dar görüşlülükten de kaynaklanıyor: 1985’ten bu yana köylerden mega şehirlere kadar insan yerleşimleri tam anlamıyla genişledi

Yakın tarihli bir Ispra raporunun, 2022’de 77 kilometrekarelik bir alanı daha kapladığını vurguladığı, 2021’e göre +%10 artış gösteren aşırı yapılaşmanın İtalya’da doğrudan bir nedeni olduğunu gösteriyor: şehirleri sıcaklık artışına maruz bırakmanın yanı sıra, toprak tüketimi de artıyor ”

İtalyan belediyelerinin belediye başkanları, meclis üyeleri ve teknisyenlerinin önce izleme teknolojilerinin kullanımı ve ardından müdahale eylemlerinin çalışma masasında olduğu belirtiliyor gözden geçirme becerileri ve yeteneği”

İklim riski haritaları

Sorun, Avrupa Komisyonu’nu kültür yaratmaya ve bilgi çıtasını yükseltmeye yönelik bir araç yayınlamaya itti mevcut taşkın bölgeleri Analiste göre sorun, fonların mevcudiyetinde değil (kamu altyapılarını daha dayanıklı hale getirmek için 8 milyar Pnnr gibi), daha ziyade “planlama eksikliği, beceri eksiklikleri, kamu alımlarının yavaşlığı ve yetersizlik”tir